Hotel

Poskytujeme ubytovanie pre Vašich psíkov 24 hod. denne, nepretržite počas celého roka.

– prvoradé je pre nás bezpečie a zdravie psíkov, ako aj pohoda, počas Vašej neprítomnosti.

Denná starostlivosť o psíka ak sa počas dňa nemôžete postarať o Vášho psíka, postaráme sa o neho počas Vašej neprítomnosti.

Kapacita nášho hotela je 20  psov vo vnútorných priestoroch , tento stav je dočasný, keďže sa hotel rozširuje.

Venčí sa 5x denne, z toho 3x denne chodíme na vychádzku do lesa a 2x denne sa psi venčia vo výbehu buď samostatne, alebo v skupinách, záleží po dohovore s majiteľom. Venčenie prebieha na stopovačkách, takže majiteľ sa nemusí báť, že nám psík odbehne.

Ak je psík u nás prvýkrát, ostane s nami na zoznámenie v obývačke, ak je psík kľudný môžeme ho umiestniť na jeho miesto. alebo ho zoznámiť s inými psíkmi v spoločenskej miestnosti, kde sa môžu spolu hrať. Všetko je robené pod dozorom a prispôsobené povahe psa. Psík môže ostať s  nami v obývačke  počas celého pobytu, pokiaľ mu nevadí prítomnosť iných psíkov.

Snažíme sa dodržať a nemeniť psovi jeho návyky, čo sa týka stravy, preto je dobré, hlavne u starých, alebo chorých psíkoch napísať na papier dávkovanie a dobu kŕmenia. Samozrejmosťou je oddych po nakŕmení, ako aj veterinárna starostlivosť.

Do nášho hotela je možné priniesť aj iné zvieratko, pokiaľ si k nám dávate svojho psíka, postaráme sa aj o Vášho zajaca, fretku , mačku a pod. K  týmto zvieratkám je vhodné si priniesť aj vybavenie, klietku a pod.

Psíkovi treba priniesť očkovací preukaz s platným očkovaním, stravu, pelech- alebo podložku, aby mal pach z domu, ostatné je na majiteľovi, čo mu zbalí (misky, hračky a pod.)

Keďže bývame pri lese, je vhodné, ale nie povinné, aby bol psík zabezpečený proti kliešťom.